SQL Nedir ve Kullanımı

Merhaba Arkadaşlar bugün sizlere SQL ve Kullanımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak SQL Nedir. Bundan bir başlayalım 🙂 gerisi gelir.

SQL Nedir.

SQL İngilizce Anlamı Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgulama dili) bir verbanı sorugu dilidir. (Bir Programlama dili değildir.) SQL ile veri Ekleme silme düzenleme. Var olan tablo üzerinde değişiklikyapma gibi işlemler yapılır. SQL bütün gelişmiş vertabanı uygulamarında kullanılır.

Veri Tabanı Uygulamaları

 1. Oracle
 2. db2
 3. Sybase
 4. İnformix
 5. Mİcrosoft SQL Server
 6. MS Access

SQL Veri Tanımlama Dili DDL (Data Definition Language)

Sql Server Üzerinde kalıcı yaplar oluşturmak güncellemek ve silmek için kullanılan kodlardır.

 • Create (Oluşturma)
 • Alter (Gücenleme)
 • Drop (Silme)

İşlemlerini Yapmakatadır.

Not: Bu Alanlar genelde pek kullanılmaz. O yüzden diğer makalelerimde yeri geldiği zaman açıklamlı olarak anlatacağım.

SQL Veri İşleme Dili DML (Data Manipulation Language)

DDL ile oluşturulan yapılar içerisine girilecek olan datanın yönetimini sağlar yani bir daha eklemek silmek güncellemek ve görüntülemek için bu kodlar kullaılır.

 • Select = Görüntüler
 • Insert = Yani Kayıt Ekıler
 • Update = Günceller
 • Delete = Siler

SQL Veri KOntrol Dili DCL (Data Control Language)

Yapılacak olan işleme izin verilip veya verilmeyeceği için kullanılan kodlardır.

 • Grant = İzinli Yapabilir.
 • Revoke = Başkasından izin alarak yapabilir.
 • Deny = işlemi Yapamaz
 • With grant Deny ile aynı anlama gelir.

DML

Select

Bilgileri götüntülemek için kullanılan basitçe raporlama işlemi olarakda adlandırılan kod parçalarıdır.

Kullanımı

Select Kolonadlari From TabloAdi

Örnek

Select * From Categories

Select CategoryName, Description From Categoires

Not: * Tüm kolanlar anlamına gelir.

Where (Koşul Kullanımı)

Kullanımı

Select Kolonadlari From Tabloadi where Koşul

Select * From Products Where CategoryID=1

Kategori ID 1 Olan tüm ürünleri getir.

Between (Arasında) Kullanımı

İki değer arasındaki verileri gelirmeye yararyan komuttur.

Kullanımı

Select kolanadlari from tabloadi where Kolonadi between ilkdeger and ikincideger

Select * From Products Where UnitPrice Between 50 and 100

Ürün fiyatı 50 ile 100 arasında olanları getir.

Like (İçinde)  KUllanımı

Kullanımı

select * From Tabloadi where kolonadi like ‘deger’

Like kullanımında aramak istediğiniz şekile göre değişik yöntemler blunmaktadır.

Bunlar

 • like ‘%Asd’ = Sonu asd ile biden değerler.
 • like ‘Asd%’ = Asd ile başlayan değerler
 • like ‘%Asd%’= Başı ve sonu önemli değil içinde asd geçen
 • değerler.
 • like ‘A___D’ = Aile başayıp d ile biten 5 karakterli değerler.
 • Not: “-” tek harf yerini tutuar.
 • like ‘[AS]%’ = ilk harfi A veya S olan değerler.
 • like ‘[A-S]ing’= ing ile biten ilk harfi a ile s arasındaki
 • harflerden biri olan 4 karakterli değerler.
 • like ‘M[^c]%’ M ile başayan ikinci harfi c olmayan tüm kayıtlar.

select * from Products where ProductName like ‘%Ch%’

Ürün Adının içerisinde ch geçen ürünler.
 

Evet Arkadaşlar bu makalemizinde sonuna geldik. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur.

İyi Çalışmalar.

Ahmet KAYAR

Değişken Adlandırma Yöntemleri ve Kullanımı

Merhaba Arkadaşlar bu gün sizlere progralamanın en önemli konularında biri olan değişken adlandırma yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Bu konu niye bu kadar önemli diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatıyorum bu konu aslında bir standarttır program yazarken değişken türünüzün nasıl bir değer ya da (en önemlisi bu) sizden sonradaki veya daha sonra çalışmanız gereken bir projede değişkenlerin tanımlama standartı yapmış olduğunuz kodun anlaşıla bilir olması için çok önemlidir. Bu yüzden bu standartlara program yazım sırasından çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Akti taktirde tekrar programınıza baktığınızda ne yaptığınızı anlamanız biraz güç olacaktır. ( Yaşadım Ordan biliyorum 🙂 )

Değişken Adlandırma Standartları.

Pascal
Değişten Tanımlama işleminde değişkenin ismini oluşturan kelimelerin ilk harfi büyük diğer harfler küçük olarak yazılır.

Örnek:KatSayı,TextBox,ToString()

Camel
Pascal Adlandırma Standartdına benzeyen sadece değişken isimini oluşturna kelimelerin ilkinin ilk harfini küçük diğerlerini büyük olduğu tanımlama standartıdır.

Örnek :katSayi,adSoyad,tcKimlikNo

Hungarian
Macar(Hungarian) tanımlamla standartı. İlk 2 veya 3 harfi tanımlanan değişkenin türünü belirtilecek şekilde tanımlarnız. Türten sonra gelen değişken ismini oluşturan kelimlerin baş harflari büyük yazılır.

Örnek :dblIlkSayi, txtOgrenciAdi, strAciklama

Uppercase
Değişken isimleri tamamen büyük harfle yazılır.

Örnek: KATEGORIADI, OGRENCINO

Underscore
Değişkenler isimleri tanımlanırken değişken ismini oluşturan kelimeler arası altçizgi(undercore) ile ayrılır.

Örnek : KATEGORI_ADI, OGRENCI_NO

Evet Arkadaşlar bu şekilde bir makalemizin sonuna geldik. Bir sonraki makalemizde görüşmek üzere.

Ahmet KAYAR

C# İlk Uygulamam. Buton Yakalama Oyunu

Bilge Adam serüvenimiz devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz 🙂 Geçen hafta Visual Studio Tanıdık ve form uygulamalarına giriş yaparak , Textbox buton, list box genel olarak bunları öğrendik ve ilk uygulamamızı yaptık her zamanki gibi ilk uygulamamızda programlama başlanan en önemli ilklerdendir. Merhaba Dünya diyerek c# ve programlama konusuna giriş yapmış olduk 🙂

Konular ilk başlar olduğu için pek zorlanmıyorum ama bilmediğim çok şey olduğunu her geçen gün daha çok anlıyorum 🙂 Yaptığım çoğu şeyin amale işi olduğunu her fırsatta mezo hocam hatırlatıyor bana.

Visual Studio’a Yeni giriş yapmamıza rağmen daha önceden üzerinden çalışmış olduğum haber alarmı mı tamamladım. Bana tamamlamam da yardımcı olan mezo hocama çok teşekkür ederim. ( Uygulamayı yakında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ufak tefek düzenlemeler yapıyorum grafik bazlı)

Konudan konuya atladım gene 🙂 Gelelim yazımızın başlığına geçen hafta mezo hocamdan almış olduğumuz buton yakalama ödevini biraz daha geliştirerek ufak bir oyun haline getirmek istedim. Bu ufak uygulama içerisinde Listbox Kullanımı, timer kullanımı, random kullanımı ve nesne konumlandırma ile ilgili bilgilere ulaşa bilirsiniz.

Uygun Olduğum bir anda bu konular ile ilgili bir makale hazırlamayı düşünüyorum 🙂

Herneyse gene ben çok konuştum ( Yazdım ). Uygulamayı Paylaşayım hemen.

C# Buton Yakalama Oyununu İndirmek İçin Tıklayınız.

Not: Uygulama Visual Studio 2010 ile geliştirilmiştir.

Yararlı Olması Dileğiyle Ahmet KAYAR

 

jQuery Manşet Sistemi

Merhabalar Yapmış olduğunuz web siterinden kullanmak için jQuery ile yapmış olduğum jQuery Manşet Sistemini Paylaşmak istedim sizin. Sistem çok basit ve geliştirile bilir. Yakında bu sistemin otomatik olarak geçiş yapanını paylaşmayı planlıyorum.

İyi Çalışmalar.

jQuery Manşet Sistemi Örneği İçin tıklayınız.

jQuery Manşet Sistemi İndirmek İçin tıklayınız.

Ek Düzenleme: Bir arkadaşımızın maili üzerinde bu düzenlemeyi yapıyorum çalışmanızda yapmış olduğunuz. Manşet alanın alanını(resim kısmının kapsayan alanın) owerflow:hidden yapmayı unutmayınız aksi taktirde üzerinde hızlı çektiğinizde diğer divler alt alta gözükeceklerdir.